top of page

EMDR Nedir ? 

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemedir. EMDR terapisinde herhangi bir ilaç, elektriksel ve manyetik uyarım ya da hipnoz tarzı teknikler kullanılmaz. Kişi terapi seanslarında uyanıktır ve terapiye aktif bir şekilde katılır. EMDR bütün terapi tekniklerinden istifade eder ancak esas teknik (Bilateral Stimulation/BLS) yani iki taraflı uyaran verme (İTU) tekniğidir.Güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan milyonlarca kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır.

EMDR Nasıl İşler ?
EMDR terapisi danışanlardaki kötü anıları değiştiren bir psikoterapidir. Yanlış inanışlar ve uyumsuz davranışlar bu eski yaşantılarımızda ki anılarından kaynaklanabilir.  EMDR seanslarında  iki taraflı uyaran verilir ve danışanın dikkati farklı yönlerden gelen uyarılara odaklanır böylelikle travmaların işlemlenmesi ve kişinin iyileşme süreci hızlandırılır. EMDR terapisinin asıl amacı panik, endişe, korku, suçluluk duygusu, öfke, demoralizasyon, depresif reaksiyon, fobi ve yas gibi rahatsızlık verici tabloların arka planındaki travmatik olayları işlemlemek ve bu yolla kişinin şikayetlerini azaltmaktır. Aynı zamanda performansı arttırmak, sahne korkusunu azaltmak, sınav kaygısını gidermek gibi başarı gerektiren konularda performans geliştirme, değerlilik ve özgüven konularında da oldukça başarılı bir terapi sürecidir.  

​​

EMDR terapisi hangi durumlarda uygulanabilir?

 

 • Kompleks Travmalar

 • Panik Bozukluk

 • Kaygı Bozuklukları

 • Depresyon

 • Yas

 • Migren

 • Kronik Ağrılar

 • Fobiler

 • Anoreksiya Nervoza, Bulimiya Nervoza (Yeme Bozuklukları)

 • Cinsel İşlev Bozuklukları

 • Performans Kaygısı

 • Panik Atak

 • Kendilik değeri ve özgüven gibi yapılandırılması gereken duygusal kaynakların kazanımı

 • Sosyal Fobi

 • Cinsel / Fiziksel Taciz

 • Obsesif Kompulsif Bozukluk

 • Bipolar Bozukluk

 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu

 • Madde Bağımlılığı

bottom of page