top of page
71646866-e15d-4e8f-badb-382877d86763.jpg

05387756835

Cansu YAY

Uzman Klinik Psikolog 

Aile Danışmanı

EMDR Terapisti

Yetişkin/Ergen Terapisi

Çift Terapisi

Kurucu psikologlarımızdan Cansu Yay,  2012 yılında Bilgi Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesi’nde stajlarını tamamlamıştır. 2013 yılında Marmara Üniversitesi’nde 450 saatlik Aile Danışmanlığı Eğitimini tamamlamıştır. Takip eden yıllarda danışmanlık merkezleri ve özel okullarda görev almıştır. 2016 yılında, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını bitirme projesi olan  “Therapist’s Guide to Clinical intervention” adlı kitabın çevirisiyle tamamlamıştır. Klinik Ölçme ve Değerlendirmede,Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) ve Rorschach Projektif Testini uygulamaktadır. Uluslararası Çift Akredite EMDR ileri düzey uygulayıcısı olup eğitimini Dr. Aydoğan Arı süpervizörlüğünde İzmir Psikoloji Enstitüsünde tamamlamıştır. Şu an,  İzmir Şans Psikoloji danışmanlık  Merkezi’nde yüz yüze ve online olarak yetişkin ve ergenlerle çalışmalarını sürdürmekte, aile ve çift terapisi uygulamaktadır. 

 

EMDR Terapisi

Depresyon
Panik bozukluk
Fobiler
Kronik ağrılar (migren, fibromiyalji)
Somatik bozukluklar
Beden algısı bozuklukları
Travmaya bağlı stres bozuklukları
Cinsel / Fiziksel taciz
Performans kaygısı
Sınav kaygısı
Yas
Rahatsız edici anılar
Cinsel işlev bozuklukları
Kompleks travma
Yeme bozuklukları
Bağımlılık

Yetişkin Terapisi 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Panik Bozukluk 
Fobiler 
Obsesif Kompulsif Bozukluk 
Depresyon 
Bipolar Bozukluk 
Psikotik Bozukluklar
İlişki sorunları 
Travmatik deneyimler 
Psikosomatik sorunlar 
Yas

Cinsel Bozukluklar 
Yeme Bozuklukları 

Ergen Terapisi 

Öfke Kontrolünde güçlük
Kaygı 
Sınav Kaygısı 
Akranlarla iletişim 
Kimlik Sorunları 
Travma ve Yas 
Teknoloji  bağımlılığı
Ailevi sorunlar 

Aile ve Çift Terapisi 

Çift ilişkisindeki iletişimsizlik 
Toksikleşen örüntüler 
Cinsel problemler 
Ayrılık ve boşanma süreçleri 
Ebeveyn danışmanlığı
Ailenin yaşam döngüsü ve aile ilişkilerinin analizi

•Bilişsel Davranışçı Terapi

•Duygu Odaklı Terapi

•Psikanalitik Terapi

•Şema Terapi

•Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

•Gestalt Terapi

•Gottman Çift Terapisi

•Bağlanma Odaklı Çift Terapisi

•Kararlılık Terapisi 

•Mindfullness Temelli Bilişsel Terapi

•Online/Yüz yüze Terapi

bottom of page